Nowy-6

37

  

  Szanowni państwo, 17 października 2015r. obchodzić będziemy wielkie święto naszej szkoły i całej szkolnej społeczności.70-lecie Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego to święto uczniów, pracowników i absolwentów wszystkich typów szkół, które wchodziły w skład ZSS. Mamy nadzieję, że będzie to czas niezwykłych spotkań i wyjątkowych emocji.

   Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej uroczystości pracowników, emerytowanych pracowników, uczniów, absolwentów ze wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych.

 

Szczegółowe informacje podawać będziemy państwu na bieżąco na szkolnej stronie internetowej w zakładce "70-LECIE ZSS".

 

   W dniach 16 i 23 marca 2015r. młodzież ze Szkolnego Koła PCK przeprowadziła akcję sprzedaży czekolad świątecznych. Uzyskane pieniądze przeznaczone są na dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin. Dziękujemy uczniom ze Szkolnego Koła PCK i wszystkim osobom, które dokonały zakupu czekolad.

      23.01.2015 r. klasa IV AT wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Alicji Jasińskiej brała udział w happeningu maturzystów pod olsztyńskim Ratuszem.

    27 lutego 2015r. klasy: 1 BT, 1 CT, 2 AT, 2 BT i 4 AT pod opieką nauczycielek: pani Danieli Izdebskiej, pani Anieli Stockiej, pani Elżbiety Lechickiej, pani Katarzyny Urban i pani Alicji Jasińskiej udały się do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego na zajęcia edukacyjne pt. "Olsztyn nasze miasto". Uczniowie w interesujący sposób poznawali m.in.  przeszłość Olsztyna, największe zabytki miasta, historię jego wybitnych mieszkańców. Organizatorką wyjścia była pani Alicja Jasińska.

planeta

    9 stycznia 2015r. na balu studniówkowym bawili się uczniowie klas czwartych Technikum Nr 1 i zaproszeni goście. Na uroczystość zaproszono dyrekcję, nauczycieli i przedstawicieli rodziców. Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał dyrektor szkoły pan Arkadiusz Gnoza.

 ----Zobacz zdjęcia na stronie www.olsztyn.wm.pl-----